Hypoteční banka Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelový úvěr, který umožňuje financovat jakékoliv vaše potřeby.

Výhody americké hypotéky

 • peníze na cokoliv bez nutnosti dlouhodobě spořit
 • výhodná úroková sazba oproti spotřebitelským úvěrům
 • úvěr můžete kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí
 • nevyžadujeme životní pojištění
 • nemusíte si zakládat nový bankovní účet
 • nemovitost s americkou hypotékou můžete kdykoliv prodat
 • poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě schválení úvěru
 • měsíční splátku americké hypotéky si můžete výrazně snížit rozložením úvěru do delšího časového období až 20-ti let
 • garance úrokové sazby po dobu 30 dnů

Kolik si můžu půjčit?

 • Americká hypotéka je poskytována až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • minimální výše je 200 tis. Kč
 • maximální výše je 5 mil. Kč
 • výše americké hypotéky je současně limitována vaší schopností splácet (výší příjmů)

Jak splácet?

 • dobu splatnosti americké hypotéky si můžete zvolit v rozmezí 3 – 20 let
 • úvěr musíte splatit nejpozději do 70-ti let věku
 • můžete si zvolit formu měsíčních splátek:
 • pravidelné měsíčních splátky (tzv. anuita). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu
 • degresivní splátky
 • americká hypotéka spadá pod režim zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů => lze tedy kdykoliv během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru poplatků

Čím za úvěr ručit?

 • vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka či bytový dům) ve vašem vlastnictví (případně vašich rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch Hypoteční banky

Web: www.hypotecnibanka.cz